خرید هواساز بیمارستانی

نمایندگی فروش هواساز بیمارستانی در شیراز

هواساز یا دستگاه تهویه، دستگاهی است که با انجام دادن عملیاتی روی هوا، شرایط هوایی ساختمان را به وضع مطلوب تغییر می دهد. یک سیستم تهویه مناسب، باید قادر به صاف ک

بیشتر بخوانید