روفتاپ پکیج

قیمت پکیج یونیت

آخرین قیمت پکیج یونیت (روف تاپ پکیج)

هدف از یک روف تاپ پکیج ، توزیع هوای مطبوع در مناطق تعریف شده یک ساختمان است. واحدهای پشت بام به مجرای کانال متصل می شوند که مسیر مشخصی را برای هوای مطابق به همراه دارد. حال در این مقاله مختصرا به شرح و قیمت پکیج یونیت می پردازیم. پکیج یونیت چیست پکیج یونیت ها یا […]

بیشتر بخوانید