ساخت کلین روم

کلین روم داروسازی

ساخت و اجرای کلین روم داروسازی در ایران

کلین روم یا همان اتاق تمیز مکانی است که در آن هیچ گونه آلودگی، گرد و غبار یا میکروبی وجود ندارد. شرایط کنترلی خاصی از نظر دما و رطوبت در اتاق تمیز برقرار می شود. برای داروسازی نیز به کلین روم داروسازی نیاز است. اتاق های تمیز دارای استانداردهای متفاوتی می باشند و همچنین در […]

بیشتر بخوانید